BULDREKONTORET

ÅPENT KONTORLANDSKAP SÅNN DET BURDE VÆRE

Driftsgruppen

 Når du tar kontakt via kontaktskjemaetvideresendes det direkte til oss.

Thor Inge Hansen – Leder; Skru- og sikkerhetsansvarlig
Bjørn Andre Hatledal – Kasserer
Lars Ottar Halvorsen – Cupansvarlig
Zejd Al-Ani – Dugnadsansvarlig
André Stortuen – Arrangementansvarlig
Patryk Blomquist – Rengjøring og vedlikehold 
Vilde Holmberg Dalen Aas – Sosiale medier 
Magnus Jeffs Tovslid – BK App

Følg oss på sosiale medier